రక్షాబందన్ శుభాకాంశాలు 

రక్షా బంధన్ అనేది  తోబుట్టువుల ప్రేమకు  మరియు రక్షణ చిహ్నం 

అన్నచెల్లిలా  బంధానికి ప్రతీకగా  ఈ పండుగ జరుపుకుంటుంది

రాఖీ అనేది సోదరి తన సోదరుడి పట్ల ప్రేమ మరియు రక్షణకు చిహ్నం

ఈ రోజున,సోదరీమణులు తమ సోదరుడి మణికట్టుకు రాఖీ కడతారు

ఈ పండుగకు గొప్ప చరిత్ర మరియు పురాణాలున్నాయి

రక్షా బంధన్‌ను ఇలా  జరుపుకోండి

మీ సోదరుడి మణికట్టుకు రాఖీ కట్టండి

బదులుగా మీ సోదరి కి బహుమతిగా ఇవ్వండి