బెల్లం ఉపయోగాలు వాటి ప్రయోజనాలు 

బెల్లం సహజ సిద్దమైన చక్కెర పదార్ధం 

బెల్లం ను చెరకు రసంతో తయారు చేయబడే తియ్యని పదార్ధం

చెరకు రసాన్ని ఉడక బెట్టి బెల్లాన్ని తయారు చేస్తారు

బెల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతో  మంచిది

Title 3

బెల్లంలన్ని వేసవిలో తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది

100 గ్రాముల బెల్లమ్ లో  383 కేలారీలు ఉంటాయి 

100 గ్రాముల బెల్లంలో 11 మిల్లీ గ్రాముల ఇనుము ఉంటుంది 

బెల్లాన్ని రోజు ఆహారంలో తీసుకోవడం ద్వారా ఎంతో మేలు కలుగుతుంది