నిద్ర రావాలంటే ఏం చెయ్యలి సుఖమైన నిద్ర 

పడుకొనే తప్పుడు అరికాళ్లు మర్దన చేయాలి

కొబ్బరి నూనెతో అరికాళ్లు మర్దనచేయాలి

పడుకొనే ముందు గోరువెచ్చని పాలు లు త్రాగండి

నిద్రకుముందు కంపుటర్లు  టీవీలు బందుచేయాలి

వ్యాయామమం ద్వారా నిద్ర వస్తుంది

వత్తిడి వల్ల కూడా నిద్ర పట్టదు

పగలు నిద్రపోతే  రాత్రి నిదుర రాదు

గదిలో గాలి లేకపోవడం ఒక కారణం