జీర్ణ సమస్యలు పరిష్కారం 

జీర్ణ సమస్యలు అందరికీ అప్పుడప్పుడు వచ్చే సాధారణ సమస్యలు

అజీర్ణం మరియు వికారం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి

జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి ఆరోగ్యమైన ఎంపిక ఫలాలు.

యాపిల్స్ జీర్ణక్రియను   మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది

బొప్పాయి మీ జీర్ణవ్యవస్థను సరిచేయడంలో సహాయపడతాయి

బొప్పాయి మీ కడుపు అసాధారణంగా పనిచేయకుండా నిరోధిస్తాయి

మామిడిలో జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరిచే ఎంజైమ్‌లు ఉంటాయి

కివీ మంచి జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది