ఖజురపళ్లు ఉపయోగాలు

ఖజురా పండు తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్త మెరుగుపడుతుంది 

ఖజురామ్ వల్ల మలబద్దకం దూరం అవుతుంది

ప్రతిరోజు 3 ఖర్జూరాలు  తింటే ఏంతోమేలు

ఖజురంలో  విటమిన్ ఉంటుంది  b 6 

ఖజురమ్  వల్ల ఎముకలు బలంగా ఉంటాయి

ఈ శక్తిలో ఎక్కువ భాగం గ్లూకోజ్ మరియు ఫ్రక్టోజ్ రూపంలో ఉంటుంది

కజూరాల వల్ల డిప్రెషన్ ఒత్తిడి మానసిక సమస్యలు దూరమౌతాయి

ఖర్జూరం మంచి  శక్తి వనరులు అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే