కోఫీ ఆరోగ్యానికి ఎంతవరకు మంచిది 

కాఫీ లో ఉండే కేఫ్ఫిన్ వల్ల గుండెకు ఆరోగ్యం

కాఫీ త్రాగడం వల్ల ఉబ్బసం తగ్గుతుంది

కాఫీ వల్ల జలుబు తగ్గవచ్చు 

 భోజనం చేసిన తర్వాత ఎక్కువ కాఫీ తాగితే, అది డీహైడ్రేషన్‌కు దారి తీయవచ్చు

 మీరు ఒక చిన్న కప్పు కాఫీని మాత్రమే తీసుకుంటే, అది ఎటువంటి హాని కలిగించదు 

భోజనం చేశాక కాఫీ తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలతో పాటు  అప్రయోజనాలు కూడా  ఉంటాయి

భోజనం చేశాక కాఫీ తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనం 

భోజనం తర్వాత కాఫీ తాగడం వల్ల కొన్ని ప్రతికూలతలు కూడా ఉండొచ్చు